arow-left Till bloggen
Byggstopp - bygger vi rätt eller fel?

Byggstopp – bygger vi rätt eller fel?

Enligt Boverket byggdes 68 000 bostäder förra året och i år beräknas det byggas 60 000 – trots att behovet är 80 000. Byggandet har bromsat upp och det talas om byggstopp i media. Att det byggs för lite är ett faktum, men är det rätt typ av bostäder som byggs för att lösa problemet? I det här blogginlägget går vi igenom hur byggläget i Sverige ser ut och hur det kan påverkas av crowdlending.

20 000 bostäder för lite per år

Under de senaste åren har priserna på bostadsmarknaden stigit till höga nivåer samtidigt som det funnits goda möjligheter till lån för privatpersoner vilket har skapat incitament för fastighetsbolag att bygga dyrare bostäder. De fastigheter som samhället framförallt behöver – lägenheter till överkomliga priser och stora hyresrättshus – har inte haft samma ekonomiska fördelar.

Färre personer får möjlighet att låna de belopp som krävs för att kunna köpa till de höga priserna och antalet lägenheter till salu har ökat.

Som det ser ut idag finns det många bostäder på marknaden, men få personer som har råd att köpa dem. I flera år har det varit möjligt att låna höga belopp på grund av de låga räntorna men de senaste åren har kraven ökat på låntagare och marknaden står nu inför en brytpunkt med dagens fallande bostadspriser och bromsad nybyggnation. Färre personer får möjlighet att låna de belopp som krävs för att kunna köpa till de höga priserna och antalet lägenheter till salu har ökat. Samtidigt är det svårare för fastighetsbolag att få tillräcklig finansiering till sina projekt från banker, vilket leder till att det byggs betydligt mindre än det behövs.

Gratis E-bok Vägen till din första fastighetsinvestering Gå till e-bok

Kan crowdlending påverka byggstoppet?

Crowdlending gör det möjligt för fastighetsbolag att söka ytterligare finansiering utöver banken – samtidigt som fler får möjlighet att investera i fastigheter. Det gör det möjligt för bolag att ta sig an och fullfölja projekt som kanske annars tvingas läggas på is eller skjuts upp på grund av bristande finansiering.

Förr eller senare måste vi ha bostäder som människor har råd att bo i. Crowdlending ökar möjligheterna för fler projekt att bli verklighet.

Det är ett faktum att Sverige behöver fler bostäder. De senaste 10 åren har vi byggt cirka 300 000 bostäder och under samma period haft en befolkningsökning med över 900 000 personer. Förr eller senare måste vi ha bostäder som människor har råd att bo i. Crowdlending ökar möjligheterna för fler projekt att bli verklighet. Genom att som medlem låna ut kapital till behövande projekt kan även du vara med och bidra till att det byggs fler bostäder.

Problemet när det gäller byggstoppet är inte endast att det byggs för lite just nu – snarare att de bostäder som behövs för att åtgärda problemet inte byggts under en längre tid. De senaste åren har det till följd av de höga värderingarna fokuserats på andra typer av bostäder. De bostäder som det byggs mest av idag går inte helt i linje med vad samhället behöver för att minska bostadsbristen.

Vi behöver att det även byggs fler billigare bostäder där insteget för bl.a ett första boende blir lägre. Då denna typ av bostäder ofta har lägre marginaler blir det ofta ännu svårare för projektägaren att få tillräcklig finansiering genom traditionella kanaler. Crowdlending är ett av verktygen som kan användas för att fler projekt kan få finansiering och fullföljas.

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.