arow-left Till bloggen
joshua-rawson-harris-krelishkxtm-unsplash

Byggprojekts betydelse för samhället är en ömsesidig relation

När bostäder, kontor, industrilokaler eller andra typer av byggnationer planeras gäller det att de passar in i ett större sammanhang. Inte bara finansiering, tillstånd och andra formella faktorer ska vara på plats. Det krävs kanske framför allt att projektet i fråga fyller ett syfte. Det kan vara att fler förskoleplatser behövs i området, en verksamhet behöver lokaler att verka i eller att det växande området hindras av att familjer inte kan flytta in till området.

Därför är det av stor vikt när byggprojekt planeras att de fyller ett syfte och passar in i områdets karaktär och är en del av utvecklingen i området. Det lokala näringslivets påverkan i efterfrågan på byggnader i området har stor betydelse, liksom övrig utveckling och planer i området. Utöver kommunerna själva finns också andra organ som både inser och jobbar för detta. Svenskt näringsliv beskriver perspektivet på ett sätt som kan liknas vid ringar på vattnet.

 

Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler invånare kommer i arbete och skatteintäkterna ökar. Därför behöver det lokala företagsklimatet vara en prioriterad fråga för varje kommun.”

 

Rent formellt och med hänseende på tillstånd kan det vara lätt att tänka att kommunernas roll är den enskilt viktigaste. Mycket av gällande tillstånd och planering hanteras nämligen inom kommunernas organisationer. Dock skulle man kunna säga att kommunens organisation inte är något annat än en plattform för att utveckla det bästa för områdets välmående, relationen är alltså ömsesidig. Kommunens organisation måste ta hänsyn till kommunens utveckling i stort och vill därför jobba sida vid sida med näringsliv, byggaktörer och invånarna i stort.

För dig som investerare i fastighetsprojekt kan det vara bra att själv göra analysen av nyttan för byggprojektet och därmed behovet för det aktuella projektet på den aktuella platsen. Finns det en efterfrågan på att bo i området, finns näringsliv på plats och därmed arbetsplatser eller ligger området nära en populär semesterort med möjlighet till uthyrning? När kommunen lägger sina så kallade detaljplaner tas ovan aspekter i beaktande. Dock ska man, som alltid, göra in egen analys. Vi tror att du som investerare känner dig tryggare under investeringens löptid ju mer påläst du är. Det är därför projekten på SBP Nordic alltid presenterar så mycket information som möjligt till dig som investerare, så att du kan ta ett välgrundat investeringsbeslut.

 

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.