arow-left Till bloggen
miniraknare

Återinförd fastighetsskatt – vad innebär det?

I det politiska landskapet diskuteras i dag om fastighetsskatten ska återinföras eller ej. Ännu finns inget förslag från regeringen. Men vad innebär en återinförd fastighetsskatt egentligen?

Finns fastighetskatten redan idag?

Vissa hävdar till och med att den inte är borta. När fastighetsskatten i dess dåvarande form avskaffades i en reform 2008, strax efter att Sverige fått en borgerlig regering, ersattes den delvis av fastighetsavgiften. Den är i praktiken också en skatt. Dock har den ett annat namn, är lägre och avgiften är kommunal. Dagens fastighetsavgift följer prisbasbeloppet och är nu drygt 8 tusen kronor per år, dock max 0,75 procent av taxeringsvärdet, för småhus inklusive några ytterligare undantag. Intäkterna flyttades från stat till kommun och minskade från 13 till 10 miljarder per år. Statliga förlorade skatteintäkter behövde kompenseras för i reformen och kapitalvinstskatten vid bostadsförsäljning höjdes.

Bland annat har Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, som också styr Socialdemokraterna i Stockholm, tidigare i år uttryckt att han vill se en politik som fokuserar mer på investeringar.

”Vi vill göra det lite rättvisare så att den som bor i ett väldigt stort och dyrt hus i ett attraktivt område betalar lite mer och den som bor i ett litet hus i ett mindre attraktivt område betalar lite mindre”, kommenterar Anders Ygeman till Dagens Industri.

Visserligen finns en så kallad återinförd fastighetsskatt inte som del i Januariöverenskommelsen eller på annat sätt ännu säkrad majoritet i riksdagen, men politisk vilja finns från flera håll och debatten har vuxit på sistone.

 

Vad skulle då en återinförd fastighetsskatt innebära?

Det finns idag inget skarpt förslag, utan en rad olika alternativ på ett eventuellt återinförande. Dock kan man säga att debatten ofta handlar om den så kallade återinförda fastighetsskatten.

Om fastighetsskatten skulle återinföras, enligt de olika förslag som finns, skulle skatten för en villa värderad till 3 miljoner kronor bli mellan 11 000 och 27 000 kronor per år, för en tvårumslägenhet värderad till 2,3 miljoner blir spannet mellan 5 300 och 20 500 kronor per år. Detta enligt beräkningar från Skattebetalarnas förening.

 

Förslaget är inte oemotsagt

På andra sidan i debatten är partiledarna Ulf Kristersson och Ebba Busch, som tvärt om i Aftonbladet i en gemensam debattartikel i maj menar att återinförd fastighetskatt skulle vara direkt skadlig.

”Sverige har redan ett av världens högsta skattetryck och har samtidigt betydande brister i välfärden och i statens kärnfunktioner. En ny skatt på tiotusentals kronor på redan beskattade pengar undergräver legitimiteten i skattesystemet.”

 

Boende och fastigheter är av stort samhällsintresse

Fastigheter och dess byggnader är nödvändiga i samhället. Där bor människor, jobb skapas, mötesplatser uppstår och mycket annat. Därför kommer fastigheter alltid vara av intresse för samhället och dess politik. Oavsett exakt hur förutsättningarna ser ut tror vi att det fortsatt kommer att finnas en efterfrågan på olika typer av byggnationer runt om i hela landet. Vi vill förändra marknaden och förutsättningarna genom att tillsammans med er investerare skapa möjligheter till fastighetsprojekt som utvecklar samhället. Vi är här för att vara en del i att utveckla samhället, vi hoppas att du som medlem på SBP Nordic vill vara med.

 

 

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.