arow-left Till bloggen

Är nuvarande inflation här för att stanna?

Få har missat att inflationen på senaste tiden skjutit i höjden, i media rapporteras det om inflationsrekord och höjda marknadsräntor. Detta har skapat stor oro bland de svenska hushållen, marknaden och i ekonomin som stort.

Hur har egentligen inflationssiffrorna sett ut över tid? Nyligen släppte SCB (Statistiska centralbyrån) en artikel där de redde ut hur inflationen har utvecklats under de senaste decennierna. Vi guidar er gnom de viktigaste punkterna.

Det kan kännas som att vi är i en väldigt unik situation med så här hög inflation, men det är absolut inte första gången inflationen rusar kraftigt. Så sent som på 90-talet kunde vi se en liknande inflationsutveckling med skenande priser. Dock har inflationsläget sedan millenniumskiftet fram tills nu varit mycket stabilt. Med en inflation på runt Riksbankens långsiktiga inflationsmål, som över tid är 2 procent per år.

I maj 2022 rapporterades den högsta inflationstakten sedan 1991, med en positiv utveckling om totalt 7,2 procentenheter. Siffran är i ett historiskt perspektiv att betrakta som relativt hög, men värre har det varit. Under början på 80-talet var inflationstrycket uppe och fluktuerade mellan 12–15 procent.

Den stigande inflationen idag har flera förklaringar. Delvis coronapandemin som bröt ut under slutet på 2019, men även omvärldsfaktorer som stigande el- och energipriser kombinerat med ett pågående krig i Europa.

Enkelt förklarat betyder en stigande inflationen att pris på varor och tjänster ökar. Vad som ligger bakom prisökningen kan skilja för olika saker. En liter mjölk blir dyrare ut till konsumenten när bonden måste betala ett högre elpris för att producera mjölken när både energi och transportkostnader fördyras. Minskade marginaler på mjölken måste bonden räkna hem på annat vis, vilket resulterar i att bonden tar mer betalt för sin mjölk. Exemplet går att applicera på de flesta varor och tjänster som nu, i takt med att inflationen stiger, också har blivit dyrare.

Så hur har egentligen inflationsnivåerna sett ut historiskt? I tabellen nedan demonstreras inflationsnivåerna från 80-talets början. Under början på 80-talet så var inflationsnivåerna skyhöga men mattades ut mot mitten av årtiondet. Under 90-talets början skenade inflationen i väg igen uppemot 13 procent. Sedan 2000-talets början har inflationstakten därefter förhållit sig intakt med Riksbankens mål med en god och stabil utveckling. Nu vänder läget igen och inflationen springer i väg på nytt.

Lärdomen av historien är att inflationsnivåerna historiskt varit högre än vad vi på senare tid vant oss vid. Ingen vet när och hur länge inflationen kommer fortsätta ligga på dagens nivåer, men spekulationerna är många.

 

(graf, källa: Statistiska centralbyrån, 2022)

Rekommenderat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.